Charigarh (Junior) Mahavidyalaya, Telkoi

Charigarh (Junior) Mahavidyalaya, Telkoi

Contact

The Principal

Charigarh (Junior) Mahavidyalaya, Telkoi

Keonjhar district

M: 9438572544, 9437252211, 9556540626

Email:cgmtelkoi@rediffmail.com

Sirigida Anchalika Bigyan (Junior) Mahavidyalaya, Sirigida

Sirigida Anchalika Bigyan (Junior) Mahavidyalaya, Sirigida

Contact

The Principal

Sirigida Anchalika Bigyan (Junior) Mahavidyalaya, Sirigida

Telkoi, Keonjhar district

M: 7683859613, 9437537432, 9439247715

Email:avmsirigida.kjr@gmail.com