Jawaharlal Nehru (Junior) College, Dhandamunda

Jawaharlal Nehru (Junior) College, Dhandamunda

Contact

The Principal

Jawaharlal Nehru (Junior) College, Dhandamunda

Khaprakhol,Balangir district

M:9439580232    8895967358    8895808553   Email:bpurohit1967@gmail.com

 

Harishankar (Junior) College, Khaprakhol

Harishankar (Junior) College, Khaprakhol

Contact

The Principal

Harishankar (Junior) College, Khaprakhol

Khaprakhol,Balangir district

M:8908914480,    9438044332,    9778317838

Email:pramodpani2@gmail.com