Maa Tarini (Junior) Mahavidyalaya, Jayachandrapur

Maa Tarini (Junior) Mahavidyalaya, Jayachandrapur

Contact

The Principal

Maa Tarini (Junior) Mahavidyalaya, Jayachandrapur

Mahakalpara, Kendrapara district

M: 9437743893, 9937971657, 8598966576

Email:bikash.das3@gmail.com

Sri Sri Bayababa (Junior) College, Mahakalpar

Sri Sri Bayababa (Junior) College, Mahakalpar

Contact

The Principal

Sri Sri Bayababa (Junior) College, Mahakalpara

Kendrapara district

M: 9437128649, 7064350219, 9437473110

Email:ssbcmkp@gmail.com