Kandhamal (Junior) Mahavidyalaya, Sarangagada

Kandhamal (Junior) Mahavidyalaya, Sarangagada

Contact

The Principal

Kandhamal (Junior) Mahavidyalaya, Sarangagada

K.Nuagaon,Kandhamal district

M: 9437063388, 9438193970, 9439580611 Email:kandhamaljrmahavidyalaya@gmail.com