Gopabandhu Anchalika (Junior) Mahavidyalaya, Kalimela

Gopabandhu Anchalika (Junior) Mahavidyalaya, Kalimela

Contact

The Principal

Gopabandhu Anchalika (Junior) Mahavidyalaya, Kalimela

Malkanagiri district

M: 8763500080, 9439013420, 7077877826

Emailgamkalimela@gmail.com