Indira Gandhi Women’s (Junior) Mahavidyalaya, Nimapara

Indira Gandhi Women’s (Junior) Mahavidyalaya, Nimapara

Contact

The Principal

Indira Gandhi Women’s (Junior) Mahavidyalaya, Nimapara

Puri district

M: 9437694429, 9861254621, 9853935230 Email:igjmm.nimapara.puri@gmail.com

Lankeswari (Junior) Mahila Mahavidyalaya, Beraboi, Balanga

Lankeswari (Junior) Mahila Mahavidyalaya, Beraboi, Balanga

Contact

The Principal

Lankeswari (Junior) Mahila Mahavidyalaya, Beraboi, Balanga

Nimapara, Puri district

M: 9437138679, 9090834892, 9658274780

Email:principal.ljmb@gmail.com

Nigamananda Mahila (Junior) Mahavidyalaya, Chari Chhak

Nigamananda Mahila (Junior) Mahavidyalaya, Chari Chhak

Contact

The Principal

Nigamananda Mahila (Junior) Mahavidyalaya, Chari Chhak

Nimapara, Puri district

M: 9778182385, 8895274615,9090919498

Email:nnmmcollege@gmail.com

Balanga (Junior) College, Balanga

Balanga (Junior) College, Balanga

Contact

The Principal

Balanga (Junior) College, Balanga

Nimapara, Puri district

M: 9776428131, 9437308106, 9778116462

Email:balangacollege@yahoo.in