Sishu Ananta (Junior) Mahavidyalaya, Balipatna

Sishu Ananta (Junior) Mahavidyalaya, Balipatna

Contact:

The Principal

Sishu Ananta (Junior) Mahavidyalaya, Balipatna

Khurda district

M: 9861164031, 9861218389, 9438011504

Email:shishuananta.mahavidyalaya@gmail.com

Odakhanda (Junior) College, Odakhanda

Odakhanda (Junior) College, Odakhanda

Contact

The Principal

Odakhanda (Junior) College, Odakhanda

Ballipatna,Khurda district

M: 9861166456, 9238570847, 8018858141

Email:nayak.subashchandra4@gmail.com